Giấy chứng nhận
 • Trung Quốc GBLED company Ltd. Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: Inspection certificate
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
 • Trung Quốc GBLED company Ltd. Chứng chỉ
  Tiêu chuẩn: Inspection certificate
  Số:
  ngày phát hành:
  Ngày hết hạn:
QC Hồ sơ

Đội ngũ chất lượng:

• Kiểm tra chất lượng từ nguyên liệu đầu vào đến sản xuất và pha loãng.

• Người kiểm tra chất lượng chuyên nghiệp, để tránh những sản phẩm không đạt chất lượng đến tay khách hàng.

• Kiểm tra nghiêm ngặt đối với nguyên liệu, sản xuất và giao hàng.

• Đầy đủ các thiết bị trong phòng thí nghiệm chất lượng.

• Tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống ISO 9001: 2008.

• Cải tiến liên tục, tìm kiếm mức chất lượng cao hơn.

• Tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống ISO 9001: 2008.

• Cải tiến liên tục, tìm kiếm mức chất lượng cao hơn.